×
×
Atec

اداری تجاری میدان شهدا مشهد AC01

توضیحات

این طرح یکی از پروژه‏های میدان شهدای مشهد می‏باشد.
عملکرد ساختمان، از نوع اداری – تجاری بوده و در ۵ طبقه طراحی شده است.
طبقات زیرزمین اول، اول و دوم با کاربری تجاری و طبقه‏ی سوم شامل دفاتر اداری می‏باشند.

سرویس های مرتبط با این پروژه