×
×
Atec

طرح توسعه پردیس کیش دانشگاه تهران

توضیحات

این مجموعه با وسعتی حدود ۱۰ هکتار در جنوب جزیره کیش واقع شده است. مطالعات راهبردی و طرح جامع در ابتدا برنامه ریزی آموزشی و کالبدی کل محدوده طرح را دنبال نموده و تعداد دانشجویان، اساتید و کارکنان، رشته‏ها و مقاطع تحصیلی و نیز جزئیات مجتمع‏های آموزشی، خدماتی، پشتیبانی و رفاهی مورد نیاز برای شروع فاز اول و دوم معماری را ارائه می‏دهد. در نهایت براساس نتایج مذکور، نحوه استفاده از زمین و جانمایی کلیه عناصر طرح اعم از ساختمان‏ها (به تفکیک عملکرد)، محوطه‏ها، راه‏ها، پارکینگ و… با عنوان طرح جامع تعیین گردیده است.

سرویس های مرتبط با این پروژه