×
×
Atec

ارزیابی صلاحیت

ارزیابی صلاحیت

ارزیابی صلاحیت

 

ارزیابی صلاحیت، ارزیابی، پی‌جویی یا تحقیقی است که پیش از امضای قرارداد با یک شخص یا یک شرکت انجام می‌پذیرد. فرایندی است که به موجب آن یک خریدار شرکت، دارایی‌ها و دیگر ویژگی‌های شرکت هدف را ارزیابی می‌کند. تئوری پشتیبان این فرایند بر این اساس است که انجام ارزیابی صلاحیت قبل از توافق در مشارکت در کسب و کار، از طریق بهبود و بالا بردن میزان و کیفیت اطلاعات در دسترس، به گونه چشمگیری بر تصمیم گیری آگاهانه تاثیر می‌گذارد، که این خود برآیندهای مثبت در کاهش هزینه و ریسک و افزایش منافع بر جای خواهد گذاشت.

با توجه به حضور شرکت های خارجی در آینده نزدیک در ایران و تمایل آنها باری همکاری، ادغام و کسب مالکیت شرکت های ایرانی، پروسه ارزیابی صلاحیت دارای اهمیت ویژه می گردید. متخصصین ما در آتک با ارزیابی دقیق درهر صنعت و کسب و کار ارزیابی صلاحیت را انجام داده و مدیران را در اخذ بهترین تصمیم یاری می رسانند.

ارتباط با ما

دکتر علیرضا مهدی زاده
مدیر توسعه بازار
call
461 447 82 21 98+
call
mehdizadeh-a@atec.co.ir
ارسال پیام

توضیحات

سایر سرویس های ما

پروژه های مرتبط با این سرویس