×
×
Atec

ارزیابی و تجزیه و تحلیل

ارزیابی و تجزیه و تحلیل

ارزیابی و تجزیه و تحلیل

متخصیصین آتک ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل های یک پروژه را بر اساس تحقیقات و مطالعات پایه ریزی کرده و روند تصمیم‌گیری شما را پشتیبانی می کنند.

 

ارتباط با ما

دکتر علیرضا مهدی زاده
مدیر توسعه بازار
call
461 447 82 21 98+
call
mehdizadeh-a@atec.co.ir
ارسال پیام

توضیحات

سایر سرویس های ما

پروژه های مرتبط با این سرویس