×
×
Atec

برنامه ریزی

برنامه ریزی

برنامه ریزی

این بخش از تشکیلات، به برنامه ریزی مجموعه خدماتی که از بدو تولد پروژه طرح می شود، همچون امکان سنجی، مطالعات اقتصادی و مالی، ارزیابی و انتخاب مشاوران و پیمانکاران و … می پردازد.

ارتباط با ما

مهندس سارا حق دین
مدیر امور قراردادها
call
210 447 82 21 98+
call
haghdin@atec.co.ir
ارسال پیام

توضیحات

سایر سرویس های ما

پروژه های مرتبط با این سرویس