×
×
Atec

تنظیم کنسرسیوم

تنظیم کنسرسیوم

تنظیم کنسرسیوم

کنسرسیوم به پیوند دو یا چند فرد، شرکت، سازمان یا حکومت (یا ترکیبی از این‌ها باهم) برای انجام کنش‌های هماهنگ یا ادغام منابعشان برای رسیدن به هدف یکسان گویند. به علت پیچیدگی تقسیم وظایف و مسوولیت ها ، ریسک و در نهایت تقسیم سود، متخصصین آتک در تشکیل کنسرسیوم نظرات کارشناسی خود را ارائه می دهند.

ارتباط با ما

علیرضا مهدی زاده
مدیر توسعه بازار
call
461 447 82 21 98+
call
mehdizadeh-a@atec.co.ir
ارسال پیام

توضیحات

سایر سرویس های ما

پروژه های مرتبط با این سرویس