×
×
Atec

تهیه و تدارکات

تهیه و تدارکات

تهیه و تدارکات

این بخش از فعالیت های شرکت، شامل شناسایی و تهیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پروژه هایی است که شرکت، مسئولیت اجرای آن ها را در قالب قراردادهای EPC بر عهده می گیرد.

ارتباط با ما

مهندس سارا حق دین
مدیر امور قراردادها
call
210 447 82 21 98+
ارسال پیام

توضیحات

سایر سرویس های ما

پروژه های مرتبط با این سرویس