×
×
Atec

ساخت

ساخت

ساخت

تیم مدیریت پروژه آتک تضمین انجام تمامی مراحل ساخت پروژه را در زمان و بودجه و با کیفیت توافق شده تضمین می نماید. برای این منظور زیرساخت مناسب کنترل پروژه به کار گرفته خواهد شد.

 

ارتباط با ما

دکتر علیرضا مهدی زاده
call
461 447 82 21 98+
call
mehdizadeh-a@atec.co.ir
ارسال پیام

توضیحات

سایر سرویس های ما

پروژه های مرتبط با این سرویس