×
×
Atec

شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

واحد شهرسازی مطالعات و طرح ریزی انواع پروژه های زیر را بر عهده دارد:

– طرح های میان مقیاس، شامل طرح های تفصیلی و آماده سازی اراضی

– طرح های کوچک مقیاس، شامل پارک ها، مجتمع های گردشگری، شهرک های صنعتی و …

ارتباط با ما

مهندس سارا حق دین
مدیر امور قراردادها
call
210 447 82 21 98+
call
haghdin@atec.co.ir
ارسال پیام

توضیحات

سایر سرویس های ما

پروژه های مرتبط با این سرویس