×
×
Atec

قوانین و مقررات بین المللی

قوانین و مقررات بین المللی

قوانین و مقررات بین المللی

ایران بازاری رو به رشد، پر سود و پیچیده است. با توجه به تجربه و سابقه طولانی، آتک به شرکت ها در روند مناقصات و ادغام شرکت ها و سرمایه گذاری خدمات حقوقی ارائه می نماید. متخصصان ما با دانش گسترده در مورد قوانین ایران و حقوق بین الملل از شرکت ها و منافع آنها در تمامی مراحل کسب و کار محفاظت می نمایند

ارتباط با ما

دکتر علیرضا مهدی زاده
مدیر توسعه بازار
call
461 447 82 21 98+
call
mehdizadeh-a@atec.co.ir
ارسال پیام

توضیحات

سایر سرویس های ما

پروژه های مرتبط با این سرویس