×
×
Atec

مدیریت مناقصات

مدیریت مناقصات

مدیریت مناقصات

شرکت در مناقصات و پیشنهاد قیمت یکی از پیچیده ترین مسائل در شرکت است. لزوم توجه به تمامی پارامترهای دخیل در قیمت که بسیاری از آنها در مراحل اولیه از دید پنهان می ماند، داشتن بینش پیشبینی آینده و قدرت تحلیل بنیادی (بخصوص در مورد پروژه های داخل ایران با عدم قطعیت بالا)، پیشبینی حرکت رقبا و … شرکت در مناقصات را پیچیده می نماید. متخصصین آتک با تجربه و تخصص خود این پیچیدگی را مدیریت می نمایند و مشاوره خود را جهت بهترین تصمیم ارائه می دهند.

 

ارتباط با ما

دکتر علیرضا مهدی زاده
مدیر توسعه بازار
call
461 447 82 21 98+
call
mehdizadeh-a@atec.co.ir
ارسال پیام

توضیحات

سایر سرویس های ما

پروژه های مرتبط با این سرویس