×
×
Atec

مشاوره سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر

مشاوره سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر

مشاوره سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر

ارائه مشاوره اقتصادی در خصوص سرمایه گذاری در بخش نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر

انجام کلیه امور مربوط به تخمین و برآورد هزینه های مربوط به احداث و بهره برداری از نیروگاههای انرژی های تجدید پذیر

انجام مطالعات امکانسنجی، و تهیه مدل سرمایه گذاری و توسعه پروژه های نیروگاهی شامل اخذ مجوز ها و مطالعات اولیه

ارتباط با ما

مهندس سعید شایامهر
مدیر واحد انرژی های نو
call
575 447 82 21 98+
call
shayamehr@atec.co.ir
ارسال پیام

توضیحات

سایر سرویس های ما

پروژه های مرتبط با این سرویس