×
×
Atec

مهندسی

مهندسی

مهندسی

متخصیصین ما در آتک گستره کاملی از خدمات مهندسی شامل طراحی معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی، متره و برآورد و اقتصاد مهندسی را در بخش مهندسی قراردادهای EPC  ارائه می دهند.

ارتباط با ما

دکتر علیرضا مهدی زاده
مدیر توسعه بازار
call
461 447 82 21 98+
call
mehdizadeh-a@atec.co.ir
ارسال پیام

توضیحات

سایر سرویس های ما

پروژه های مرتبط با این سرویس