×
×
Atec

کنترل هزینه

کنترل هزینه

کنترل هزینه

در بسیاری از پروژه ها کارفرما از نظرات تخصصی مشاوران متعددی استفاده می نماید ولی گاهی پروژه آنقدر بزرگ و یا پیچیده است که کارفرما تصمیم می گیرد جهت حفاظت از سرمایه گذاری خود تضامین و اطمینان بیشتری دریافت نماید. در بسیاری مواقع کارفرما نسبت به مشاوره دریافتی اش اطمینان کامل نداشته و احتیاج به تایید آن مشاوره دارد تا اطمینان حاصل نماید تصمیم وی با توجه به شرایط پیچیده بازار واقع گرایانه و بهترین است. در این مورد نظر یک متخصص می تواند فرآیند تصمیم گیری را راحت تر نماید.

آتک با داشتن گستره کاملی از تخصص های مختلف در تمامی زمینه ها، پروژه های شما را بررسی و نظر خود را ارائه می نمایند. متخصصین آتک با تسلط و درک کامل بازار، کنترل هزینه ها، ریسک ها، هزینه های پنهان، جزئیات فنی، سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه را بررسی می نمایند.

 

ارتباط با ما

دکتر علیرضا مهدی زاده
مدیر توسعه بازار
call
461 447 82 21 98+
call
mehdizadeh-a@atec.co.ir
ارسال پیام

توضیحات

سایر سرویس های ما

پروژه های مرتبط با این سرویس