×
×
Atec

اداره مرکزی و ستادفرماندهی سازمان آتش نشانی

توضیحات

کارفرما: سازمان آتش نشانی
مکان: تهران

ساختمان در ۹ طبقه روی زمین و سطح زیربنای هر طبقه حدودا ۱۲۰۰ متر مربع .
برنده ی رتبه ی اول در طراحی ساختمان اداره ی مرکزی و ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران .
هدف طرح خلق معماری شاخص در قالب عنصر موثر شهری و چشم بیدار شهر .
ایجاد احساس استحکام ، پایداری و ایمنی .
بهره برداری از امکانات و فن آوری های نوین ساختمانی و مصالح جدید .
رعایت همه جانبه ضوابط و مقررات و آیین نامه های مرتبط با ایمنی ساختمانها با توجه به درجه ی اهمیت بالای آن .
انعطاف پذیری فضاهای داخلی و طراحی جزئیات و مبلمان با توجه به مسئله ی حفظ ایمنی ساختمان در مواقع بحران .
طراحی بر اساس الگوی فرم پایدار و تاکید بر ماندگاری و ایمنی .
استفاده از آب به عنوان عنصری شاخص در فرهنگ ایرانی و نقش نمادین از تقابل آب و آتش در مقابل ساختمان.

سرویس های مرتبط با این پروژه