×
×
Atec

استادیوم ۵۰۰۰ نفری فومن

توضیحات

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
مکان: فومن

موضوع پروژه عبارت است از طراحی سازه، معماری، تأسیسات مکانیکی و برقی و همچنین تأسیسات زیربنایی استادیوم فوتبال با ظرفیت ۵۰۰۰ نفر در شهرستان فومن، که دارای فضای اداری و سکوی تماشاچیان با سازه‏ی بتنی می‏باشد.
همچنین یک موتورخانه‏ی مرکزی برای دفع آب‏های سطحی زمین بازی، محوطه‏ و پارکینگ‏هایی به تعداد مورد نیاز نیز طراحی و ایجاد شده است.

سرویس های مرتبط با این پروژه