×
×
Atec

استادیوم۱۵۰۰۰نفری قزوین

توضیحات

کارفرما: وزارت نیرو
مکان: قزوین
سازه و ساختار مجموعه به صورت بتن اکسپوز است.
گرادن‏های محل نشستن تماشاچیان از بتن پیش ساخته پیش بینی گردیده است.
استادیوم دارای یک سالن ۶۰۰۰ نفری سرپوشیده در مجاورت خود خواهد بود.
زمین چمن از سیستم کنترل سرمایش و گرمایش زیر سطحی برخوردار است تا قابلیت بهره بری از چمن را در تمامی فصول میسر نماید.
مجموعه در حاشیه ی شهر قزوین و در منطقه ی باراجین و بین دو مجموعه ی دانشگاهی قرار دارد.

سرویس های مرتبط با این پروژه