×
×
Atec

بانک توسعه صادرات شیراز

توضیحات

کارفرما: بانک توسعه صادرات ایران
مکان: شیراز
مهندسین مشاور آتک در آبان سال ۱۳۷۹ در مسابقه‏ای که دفتر مهندسی ساختمان بانک توسعه‏ی صادرات برگزار کرده بود، شرکت و رتبه‏ی اول طراحی بانک توسعه‏ی صادرات شیراز را کسب نمود و پس از آن، طراحی مرحله‏ی اول و دوم را آغاز کرد.

جمع کل سطح زیربنای طبقات ۱۹۵۶ مترمربع، و زمین پروژه با مساحت ۷۵۰ مترمربع در خیابان زند شیراز واقع شده است.
فرم و ابعاد زمین، نهایتاً با توجه به عرض زمین امکان دو دید شمالی و جنوبی را به ساختمان می‏دهد.
تعداد طبقات در طرح ۶ طبقه از همکف به اضافه‏ی یک طبقه زیرزمین می‏باشد که کاربری‏های متفاوتی را دارا می‏باشد.
حجم و محدوده‏ی واحدهای مسکونی در طبقات بالا نسبت به طبقات همکف و اول دارای چرخش و دوگانگی در حجم بوده که اختلاف عملکرد و اصولاً طبیعت متفاوت این دو عملکرد را بیان می‏نماید، که این بخشی از تفکر معماری طرح بوده است.

سرویس های مرتبط با این پروژه