×
×
Atec

ترمینال سلام

توضیحات

کارفرما: فرودگاه بین اللمللی امام خمینی
مکان: تهران

ساخت ترمینال سلام در سال ۱۳۸۹  با انعقاد قرارداد EPC بین مجری وقت پروژه فرودگاه بین اللمللی  امام خمینی بعنوان کارفرما وشرکت ملی ساختمان بعنوان پیمانکار وبا نام احداث ترمینال زیارتی آغاز گردید.

ساختمان ترمینال زیارتی درزمینی به مساحت حدود ۴هکتار در ضلع شمال غربی فرودگاه امام خمینی وبرای ظرفیت ۱,۶۰۰,۰۰۰مسافر درسال پیش بینی گردید که مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرز درابتدا بعنوان بخش E درپروژه باشرکت ملی ساختمان همکاری داشتند.

کار احداث ترمینال زیارتی در اواخر سال ۱۳۹۳ بنا به دلایل مختلف وبا رشد فیزیکی کمتر از ۱۵ درصد متوقف گردید.

باتوجه به درخواستها و افزایش روز افزون پروازهای خارجی ومشکلات ترمینال شماره یک فرودگاه بین المللی  امام خمینی که  خارج از ظرفیت طراحی شده درحال بهربرداری قرار داشت دراسفند سال۱۳۹۳ و بنا به دستور وزیر راه و شهرسازی وقت مقرر شد تا کار ساخت و تکمیل ترمینال زیارتی با انجام اصلاحاتی در طراحی پروژه برای امکان بهره برداری به  شکل دومنظوره (سفرهای خارجی و سفرهای زیارتی)بسرعت آغاز گردد و نام ترمینال شماره ۵ برای آن واز سوی کارفرما انتخاب شد.

از فروردین سال ۱۳۹۴ مهندسین مشاور آتک بعنوان مشاور کارفرما وبا ابلاغ مجری وقت فرودگاه امام خمینی برای انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی (مرحله سوم) در پروژه حاضر شد و درهمین سال از سوی وزیر راه و شهرسازی وقت نام ترمینال سلام (ترمینال زیارتی/ترمینال شماره ۵) برای پروژه انتخاب گردید .

بلافاصله و پس از گذشت کمتر از ۳ ماه از حضور مهندسین مشاور آتک در پروژه؛  کارفرمای پروژه برای امکان بهره برداری دومنظوره پروژه ترمینال سلام (سفرهای خارجی و سفرهای زیارتی)دستور بازنگری در طراحی فاز دو پروژه را بامد نظر قراردادن محدودیت حفظ سازه اجرا شده و حداقل تخریب و دوباره کاری در یک فرصت کوتاه سه ماهه و بادرنظر گرفتن لزوم فعال بودن و جلوگیری از توقف فعالیتهای پیمانکار حاضر در پروژه را به آتک ابلاغ کرد.

بازنگری در طراحی فاز دو پروژه از سوی مهندسین مشاور آتک با بکارگیری از دو تیم طراحی خبره که یکی مستقر در سایت و دیگری مستقر در دفترمرکزی شرکت وبدون توقف فعالیتهای اجرایی پیمانکار ؛ انجام و به تائید کارفرما رسید وعملیات اجرایی تا پایان سال ۱۳۹۴ با سرعت خوبی انجام شد.

باتوجه به مشکلات مالی و کمبود بودجه کارفرمای پروژه ؛ عملیات ساخت پروژه ترمینال سلام در سال ۱۳۹۵ وبا رشد فیزیکی حدود ۴۵ درصد دچار رکود وتوقف گردید.

نهایتا در دی ماه سال ۱۳۹۵ اولین قرارداد سرمایه گذاری در ساخت ترمینالهای هوایی کشور بشکل BLT بین شرکت احداث و راه اندازی ترمینال سلام از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان بعنوان سرمایه گذار و نماینده شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی از زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی بعنوان سرمایه پذیر منعقد گردید.

دراین مقطع مهندسین مشاور آتک در قرارداد BLT بعنوان مشاور همکار شرکت احداث و راه اندازی ترمینال سلام معرفی و مورد تائید سرمایه پذیر قرارگرفت.

دراواخر سال ۱۳۹۵ سرمایه پذیر پروژه و تقریبا بلافاصله پس از انعقاد قرارداد BLT جهت امکان افزایش ظرفیت ترمینال سلام تا حدود ۵ میلیون مسافر درسال دستور بازنگری مجدد در طراحی را به شرکت احداث ابلاغ نمود واین امر توسط مهندسین مشاور آتک با اعمال نقطه نظرات و درخواستهای سرمایه پذیر و تائید مشاور خارجی ایشان (شرکت ناکو) در سال ۱۳۹۶ انجام گرفت ومجددا پروژه با سرعت بسیار خوبی تکمیل و در ۲۸ خرداد سال ۱۳۹۸ با حضور ریاست محترم جمهور وقت افتتاح و مورد بهره برداری قرار  گرفت.

مهندسین مشاور آتک با دارا بودن رتبه یک تخصص فرودگاهی و همچنین همکاری مستمر ظرف حدود  ۳۰  سال گذشته در پروژه فرودگاه بین اللمللی امام خمینی که امروزه شرکت شهر فرودگاهی بین اللمللی امام خمینی نامیده میشود  با انجام خدمات متعدد طراحی و نظارت عالیه و مقیم در خدمت این ابر پروژه فرودگاهی کشور بوده تا سهمی درجهت اعتلای میهن عزیزمان ایران برداشته و جامعه مهندسین مشاور را پرافتخار تراز همیشه در راستای خودکفایی درصنعت هوایی کشور همراهی نموده باشد.

سرویس های مرتبط با این پروژه