×
×
Atec

دانشکده علوم پایه بجنورد

توضیحات

کارفرما: دانشگاه بجنورد
مکان: بجنورد
طراحی دانشگاه علوم پایه بجنورد در سایتی به مساحت ۲۰۰۰۰ مترمربع واقع در دانشگاه بجنورد انجام پذیرفته است. ساختمان دانشکده با زیربنای ۸۳۸۰ مترمربع در دو و سه طبقه و شامل فضاهای آموزشی ، اداری، خدماتی، آمفی تئاتر با ظرفیت ۳۰۰ نفر و … می باشد. سازه ساختمان از نوع اسکلت بتنی در نظر گرفته شده است.در قسمت هایی از ساختمان به حیاط مرکزی جهت نورگیری بخشی از فضاها،پیش بینی شده است. مصالح نمای ساختمان از آجر قرمز در ترکیب با ورق آلومینیوم کامپوزیت (به صورت محدود) و نمای شیشه ای تشکیل شده است.

سرویس های مرتبط با این پروژه