×
×
Atec

دانشکده فنی محقق اردبیلی

توضیحات

کارفرما: دانشگاه محقق اردبیلی
مکان: اردبیل

پروژه در سه قسمت جهت اجرا در فازهای مختلف طراحی شده است.

قسمت اول و دوم شامل کلاس‏ها و آزمایشگاه‏ها و قسمت سوم پروژه شامل کارگاه‏ها می‏باشد.

سرویس های مرتبط با این پروژه