×
×
Atec

دانشکده فنی مهندسی بجنورد

توضیحات

کارفرما: دانشگاه بجنورد
مکان: بجنورد
ساختمان دانشکده فنی و مهندسی بجنورد در دو بلوک مجزا و در سایتی به مساحت ۳۲۰۰۰ مترمربع طراحی شده است. قسمت اول با زیربنای ۶۱۰۰مترمربع شامل فضاهای آموزشی و اداری و … در دو یا سه طبقه طراحی گردیده است . فضاهای خدماتی شامل آمفی تئاتر با ظزفیت ۳۰۰ نفر و … و همچنین بخشی از فضاهای اداری در قسمت دوم ساختمان با زیربنای ۳۴۹۸ مترمربع پیش بینی شده است . سازه هر دو ساختمان از نوع اسکلت بتنی در نظر گرفته شده است. در طراحی نمای قسمت اول از آجر قرمز و ورق آلومینیوم کامپوزیت و نمای شیشه ای و در طراحی نمای قسمت دوم از سنگ پلاک در کنار اندود و نمای شیشه ای استفاده شده است.

سرویس های مرتبط با این پروژه