×
×
Atec

دانشکده مهندسی خلیج فارس

توضیحات

کارفرما: دانشگاه خلیج فارس
مکان: بوشهر
دانشکده ‏ی فنی مهندسی خلیج فارس بوشهر، در زمینی به مساحت ۳۳۰۰۰متر مربع با کاربری آموزشی طراحی شده است. این ساختمان از سه بخش اصلی آموزشی، آزمایشگاه و اداری تشکیل شده در حجم و ارتفاع نیز جدا می باشند.
قسمت اداری سه طبقه و قسمتهای آموزشی و آزمایشگاه هر کدام پنج طبقه است. با توجه به محدودیت زمینی، طراحی حجم عمودی است. در طراحی معماری این مجموعه ، با توجه به اقلیم خاص منطقه، کلیه پنجره‏ها در سایه و به صورت دو پوسته طراحی شده است و بطور کلی طرح ساختمان براساس سایه و جریان هوا که مهمترین عناصر طراحی اقلیمی منطقه است شکل گرفته. مصالح نمای ساختمان در ترکیب با ساختمانهای دیگر مجموعه و الهام از رنگهای بافت سنتی منطقه، با سیمان و پوشش SKK و آجر و ترکیب رنگ سفید و کرم شکل گرفته است. حفظ فضای سبز موجود در شکل گیری و جانمائی ساختمان از اهمیت خاصی برخوردار است .

سرویس های مرتبط با این پروژه