×
×
Atec

دانشکده کشاورزی برازجان

توضیحات

کارفرما: دانشگاه خلیج فارس
مکان: برازجان
دانشکده ی کشاورزی دانشگاه خلیج فارس واقع در برازجان ، در زمینی به مساحت ۸۰۰۰ متر مربع با کاربری آموزشی طراحی شده. این مجموعه از سه ساختمان مجزا با کاربری متفاوت آموزشی ، آزمایشگاهی و اداری-مدیریتی شکل گرفته که احجام این سه با رواق و استفاده از سایه و حیاط مرکزی به عنوان المانهای اقلیمی منطقه در ترکیب با یکدیگر قرار گرفته اند.
این مجموعه با طراحی اقلیمی، حجم های پر و خالی،رواق ، سایه ، مسیر حرکت باد و حیاط مرکزی طراحی گردیده. با توجه به زمین سایت،مجموعه به صورت گسترده در سایت قرار گرفته است . دسترسی های مجموعه به صورت سواره و پیاده از جهات مختلف و از فضاهای پر و خالی احجام شکل گرفته است . ساختمان آموزشی در بدنه ی شرقی ، اداری در بدنه ی غربی و ساختمان آزمایشگاه به صورت خطی در محور جنوبی قرار گرفته است.

سرویس های مرتبط با این پروژه