×
×
Atec

رینگ سبز کیش

توضیحات

کارفرما: شرکت عمران و خدمات شهری کیش
مکان: کیش

رینگ سبز کیش یک محور شریانی ۴۵ کیلومتری است. در جزیره کیش که ۷۵ متر پهنای آن بوده و با رفوژ میانی ۱۱ متری و سواره روهای تندرو و کند رو و مسیرهای پیاده رو و دوچرخه رو و نوارهای سبز حاشیه ای هماهنگ با شکل جزیره و کاربریهای زمینی های جزیره جانمایی شده است.سرعت طراحی در امتداد محورهای تندرو ۹۰ کیلومتر در ساعت بوده که از طریق ۱۰ میدان وسیع با ظرفیت ۵ خط و سرعت طراحی ۶۰ کیلومتر در ساعت ارتباط آن با شبکه ی راههای جزیره فراهم شده است. رینگ سبز کیش ارتباط بین شرق و غرب یا شمال و جنوب جزیره را در طول زمان و مسافت کوتاه فراهم میکند. با احداث رینگ سبز کیش بخش میانی جزیره که عمدتاً شامل زمین های فرودگاه و پایگاه هوایی می باشد از بخش بیرونی جزیره که مناطق گردشگری خواهند بود جدا میگردد. تکمیل عملیات اجرائی و احداث محورهای پیاده رو و دوچرخه رو و فضاهای سبز رینگ به جاذبه های گردشگری جزیره خواهد افزود.
همچنین در این پروژه که یکی از بزرگترین پروژه‏های روشنایی خورشیدی در ایران می‏باشد، به منظور تأمین ۱ مگاوات برق مورد نیاز روشنایی اتوبان ۴ بانده، به عرض ۷۵ متر و به طول ۲۴ کیلومتر از سیستم فتوولتائیک بهره گرفته شده است.

سرویس های مرتبط با این پروژه