×
×
Atec

ساختمان هلال احمر

توضیحات

کارفرما: جمعیت هلال احمر ایران
مکان: قم
ساختمان هلال احمر قم در زمینی معادل ۱۲۸۳ متر مربع در بلوار ۱۵ خرداد شهر قم طراحی گردیده است ، در طراحی این ساختمان علاوه بر ابعاد و همجواریهای زمین پروژه عوامل متعدد دیگری مانند اقلیم ، شرایط آب و هوایی و فرهنگ حاکم در منطقه نیز تاثیر گذار بوده است.
این ساختمان دارای عملکردهای گوناگونی است که در ترکیب حجمی نهایی ساختمان تاثیر بسزایی داشته است ، طرح اصلی ساختمان از سه بخش عمده ی مدیریتی-ستادی ، اجرایی-عملکردی تشکیل گردیده که بخش دیگری به عنوان مفصل ، ارتباطی را بین این دو بخش ایجاد می نماید .
بخش ستادی و مدیریت مجموعه با یک طبقه زیرزمین و شش طبقه بر روی همکف با ارتفاع معادل ۷۵/۲۳ متر طراحی گردیده که هلی پد بر روی سقف این قسمت پیش بینی گردیده است ، بخش اجرایی و عملکردی ساختمان که شامل کارگاه ها – فضاهای آموزشی مجموعه است با یک طبقه زیرزمین و ۵ طبقه بر روی همکف ارتفاعی معادل ۱۹/۹۷ متر مربع را داراد و مفصل ارتباطی دو فضا که شامل فضاهای پله و آسانسور است ارتفاعی برابر ۶۴/۲۵ متر را داراست ، کلیه ی فضاهای اداری بخش مدیریت بصورت سالن باز و تفکیک کننده های سبک و پارتیشن میباشد .
بخش اجرایی و عملکردی دارای بخش های گوناگونی مانند مهمانسرا ، داروخانه ها ، سالن غذاخوری ، اتاق بحران و فضاهای آموزشی پرسنل و عملیاتی میباشد که متناسب با مراجعین متفاوت آن دسترسی های مجزایی برای آن در این بخش پیش بینی گردیده است .
نمای کلی هر دو ساختمان سنگ تراور تن سفید ساب خورده و شیشه ی پنجره ها و نمای ساختمان ارتباطی از شیشه ی دو جداره ی آبی کم رنگ می باشد .

سرویس های مرتبط با این پروژه