×
×
Atec

ساختمان CIP فرودگاه امام خمینی

توضیحات

کارفرما: فرودگاه بین‏ المللی امام خمینی
مکان: تهران
ساختمان CIP با کاربری پذیرایی ویژه از مسافرین عادی به همراه ترمینال Crew و CIP در کنار ترمینال اصلی فرودگاه در لبه اپرون قرار گرفته است.
با توجه به موقعیت قرارگیری در سایت و ارتفاع کم ساختمان و عدم وجود طبیعت و دید مناسب در سمت زمین و هوا در ترمینال، حجم ساختمان CIP بصورت یک مکعب مستطیل کاملاً بسته‏ی درون‏گرا تعریف گردیده که مکعب مستطیل شفاف دیگری را در بر گرفته است.
دو شیار نامنظم، عمود بر Air side و Land side ، منطبق بر مسیرهای اصلی و ورودی و خروجی مسافرین، که ورودی‏های اصلی را تعریف می‏کنند، حجم بسته را شکافته و مکعب مستطیل شفاف داخل را نمایان می‏سازد. این شیارها ضمن هدایت نور مناسب و مطلوب به داخل ساختمان، فضاسازی مناسبی را در جوار خود ایجاد می‏نماید.
در هماهنگی و یکپارچگی حجم خارجی، فضای داخلی نیز با وسعت عمق و دید، بصورت یکپارچه طراحی گردیده و نور مناسب و فضاها و آبنما و فضاهای سبز در زیر شیارهای موجود در سقف جانمایی شده است.
کاربری اصلی مجموعه در اصل پذیرائی و تشریفات ویژه‏ی مسافرین است و در سطح همکف و اول و در دو محور کناری و قرینه‏ی هم از حجم بسته، جانمائی شده و نور و دید مطلوب این فضاها بوسیله‏ی بازی نور در فضا، آبنما و درختان بامبو در زیر شیارهای شفاف موجود در سقف تأمین می‏شود.
در فضای میانی در همکف، فضاهای اداری و کنترل گذرنامه و غرفه‏های نمایشی و در طبقه‏ی اول پل ارتباطی دو بخش نشیمن جانمائی شده‏اند. فضاهای جنبی و خدماتی (از قبیل سرویس‏های بهداشتی، نمازخانه، تأسیسات) در دو بخش انتهایی ساختمان در همکف، و فضاهای اداری در طبقه‏ی اول برروی فضاهای خدماتی جانمائی شده است.

سرویس های مرتبط با این پروژه