×
×
Atec

سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی پست برق وردآورد

توضیحات

کارفرما:
مکان: وردآورد

شرکت مهندسین مشاور آتک، پروژه طراحی و نظارت بر اجرای پروژه پمپ حرارتی زمین گرمایی ساختمان پست برق وردآورد را در سال ۱۳۹۳ پس از یک دوره انجام مطالعات امکانسنجی کلید زد. این پروژه با اهداف توسعه سیستم های پمپ حرارتی با مبدل زمینی و نیز معرفی سیستم های صرفه جویی انرژی در حوزه ساختمان به خصوص در بخش تامین سرمایش و گرمایش که بیشترین سهم مصرف انرژی در ساختمان را دارا می باشد انجام شد. مطالعات اولیه، امکانسنجی، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه توسط دپارتمان انرژی های نو شرکت مهندسین مشاور آتک انجام پذیرفته است. متولی پروژه شرکت برق منطقه ای تهران، دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف بوده است. این پروژه در تاریخ ۲۸/۰۶/۹۶ به بهره برداری رسیده است و در زمان خود بزرگترین سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی ایران بوده است.

 

 اجرای این پروژه نتایج ذیل را به همراه داشته است.

  • معرفی روش نوین کاهش مصرف انرژی ساختمان و پیک سایی مصرف برق در زمان اوج بار شبکه
  • ارائه راهکاری جدید برای تامین نیاز برودتی و حرارتی ساختمان ها به طور عمومی و ساختمان های پست برق به طور خاص. با توجه به عدم امکان بهره گیری از خط لوله گاز در پست برق، این روش به خصوص در بالا بردن راندمان سیستم های گرمایشی داخل پست نقش به سزایی دارد.
  • معرفی سیستمی که راندمان عملکرد آن از سیستم های تراکمی آب خنک بالاتر بوده، در حالیکه آب مصرف نمی شود.
  • توانایی تامین سرمایش و گرمایش به طور همزمان با یک دستگاه. این دستگاه ها همچنین توانایی تامین آبگرم مصرفی را نیز دارند. طراحی تاسیسات برودتی و حرارتی ساختمان به این روش محدود به بهره گیری از روشی خاص نمی شود و تنوع بالایی در دستگاه ها و سیکل های قابل طراحی وجود دارد.
  • استفاده از زمین به عنوان یک منبع انرژی پاک و تجدیدپذیر

 

 

 

 

 

سرویس های مرتبط با این پروژه