×
×
Atec

شهرک ۲۵۰۰ واحدی جم

توضیحات

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس
مکان: جم
در ادامه‏ی اجرای پروژه‏های بزرگ نفتی در منطقه‏ی عسلویه، موضوع اجرای مجموعه‏های مسکونی، رفاهی، خدماتی و اداری برای اسکان کارکنان مورد توجه قرار گرفت که این پروژه در ناحیه‏ی کوهستانی جم با ارتفاع ۶۵۰ متر در شمال منطقه‏ی عسلویه و در مجاورت شهر جم به این امر اختصاص یافت.
پروژه‏ی مذکور در زمینی به مساحت ۱۶۰ هکتار و با سطح زیربنای ۴۵۰۰۰۰ متر مربع شامل کاربری‏های مسکونی، تجاری، خدماتی، آموزشی و مذهبی می‏باشد.
تعداد واحدهای مسکونی در طرح شامل ۲۵۰۰ واحد بوده که بیش از نیمی از آن ساخته شده و در حال بهره‏برداری می‏باشد و مابقی نیز در حال تکمیل است.
در طرح شهرک، تأکید بر محورهای پیاده و فضاهای همسایگی همواره مورد توجه قرار داشته و تأمین فضاهای رفاهی و خدماتی شهری نیز از اهمیت خاص برخوردار بوده است.

سرویس های مرتبط با این پروژه