×
×
Atec

طرح جامع ماهان – تیگران

توضیحات

کارفرما: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
مکان: کرمان

طرح جامع گردشگری محور ماهان به چشمه ی تیرگان یکی از پروژه های مهم گردشگری در سطح استان کرمان می باشد . این طرح در درجه ی اول یک طرح گردشگری در مقیاس مناطق نمونه می باشد . شروع این پروژه از یک عنصر با ارزش تاریخی باغ شاهزاده شروع و تا چشمه ی تیرگان که در محیط بسیار زیبای کوهستانی و به فاصله ۱۵ کیلومتری و در تراز ۶۶۰ متر اختلاف سطح تا باغ شاهزاده قرار گرفته ، محدود می شود . در این طرح عمدتا مباحث حفظ زیست محیطی ، عوامل طبیعی و توسعه ی طبیعت گردی و جانمائی و برنامه ریزی ابنیه ی خدماتی و پذیرائی و هتل کوهستانی به همراه محورهای درشکه ی تفریحی و دوچرخه و ورزشهای کوهستانی و باغات پذیرائی می باشند .

سرویس های مرتبط با این پروژه