×
×
Atec

فرودگاه بین المللی امام خمینی

توضیحات

کارفرما: فرودگاه بین‏ المللی امام خمینی
مکان: تهران

تفکیک مسافرین ورودی و خروجی در بدو ورود و استفاده از نماهای مختلف و سطح منحنی سقف و سازه ی کابلی از مشخصات اصلی این ترمینال هستند . این پایانه ی مسافری به دو بخش هوائی و زمینی متصل شده است. مرکز پایانه ی مسافری در بخشهائی دارای ۴ طبقه است و سقف نهائی آن کمانی و آبی رنگ و سبک است. همچنین در بخش های شمالی و جنوبی دارای نمای شیشه ای می باشد. انتخاب رنگ آبی برای سقف کاذب در کنار نمای شیشه ای پایانه نوعی احساس آرامش در مسافر ایجاد می نماید. بخش دیگر پایانه ی مسافری که شامل سالن های انتظار پرواز و ورود مسافرین از هواپیما می باشد دارای بنایی کشیده با سقفی ساده و مسطح و هفت دروازه ی ورودی وخروجی( ۱۴ پل اتصال به هواپیما ) است.

سرویس های مرتبط با این پروژه