×
×
Atec

فرودگاه بین المللی قشم

توضیحات

کارفرما: سازمان منطقه آزاد قشم
مکان: قشم
توسعه ی فرودگاه بین المللی قشم به صورت یک پروژه ی EPCF (طراحی و اجرا و تامین مالی) طی توافقی فیمابین سازمان منطقه ی آزاد قشم (کارفرما) و مشارکت توسعه ی انرژی پارس (پیمانکار) تعریف گشته است. این پروژه دارای ۲۹ زیرپروژه ی فرعی شامل ILS ، سیستم روشنایی ، آتش نشانی ، آشیانه ، اداری، تجهیزات هدلینگ زمینی ، کیترینگ و دفاتر عملیاتی ، ترمینال بار ، اپرون بار، اپرون مسافری ، اپرون آشیانه و …می باشد.
از ایده های طرح این ترمینال می توان به بهره گیری از فرم درخت نخل به عنوان یک عنصر شاخص بومی در طراحی ستونهای سازه ای با هدف ایجاد نوعی تنوع یا فانتزی مناسب جهت جذب گردشگر در ساختمان ، اشاره نمود. تمرکز مسافر داخلی و مسافر بین المللی در یک ترمینال ، روانی حرکت مسافرین و حفظ شفافیت نیز از سایر نکات مورد توجه در این پروژه بوده است.

سرویس های مرتبط با این پروژه