×
×
Atec

فرودگاه بین المللی کیش

توضیحات

کارفرما: سازمان منطقه آزاد کیش
مکان: کیش

آتک طرح ساختمان ترمینال مسافری را بر پایه ی یک فلسفه ی معماری امروزی با بهره گیری از تکنولوژی مدرن در حالیکه ایده ی طراحی را با سادگی و بی پیرایه مطرح می نماید ، به انجام رسانیده است . با توجه به سیاست های راه بردی کلان جزیره کیش ، طراحی ساختمان ترمینال مسافری با ویژگی های زیر انجام شده است : استفاده از مبانی معماری مطرح در جهان در طرح ترمینال . استفاده از مصالح جدید بادوام و دارای کیفیت جهانی . انطباق با آخرین استانداردهای هوایی دنیا . امکان توسعه ترمینال جدید در آینده . پرهیز از الگوبرداری از طرح های انجام شده در دنیا و منحصر به فرد بودن ترمینال . رقابت با فرودگاه های کشورهای مجاور در منطقه و نیز فرودگاه های مطرح دنیا و الگو بودن آن .

سرویس های مرتبط با این پروژه