×
×
Atec

مجتمع اداری/تجاری AC03

توضیحات

کارفرما: شهرداری مشهد
مکان: مشهد
طرح مجتمع اداری- تجاری میدان شهدای مشهد (AC۰۳) یکی از پروژه‏های میدان شهدای مشهد می‏باشد.
عملکرد ساختمان، از نوع اداری – تجاری بوده و در ۵ طبقه طراحی شده است. طبقات زیرزمین اول، اول و دوم با کاربری تجاری و طبقه‏ی سوم شامل دفاتر اداری می‏باشد.

سرویس های مرتبط با این پروژه