×
×
Atec

مرکز بین المللی مالی/اقتصادی

توضیحات

کارفرما: شرکت بناگستران هشتم توس
مکان: مشهد
مجموعه ی بین المللی مالی اقتصادی مشهد مشتمل از دو ساختمان بلند و تعدادی ساختمان کوتاهتر که جهت استفاده ی اداری-تجاری و همچنین سالنهای اجتماعات و فضای کسب و کار طراحی شده است .
جهت سهولت در استفاده و رفاه مالکین و مراجعین ۴ طبقه ی کامل در زیر ساختمان جهت پارکینگ طراحی شده است که توسط تعدادی آسانسور به طبقات فوقانی ارتباط دارد . ساختمان مجهز به سیستم تهویه ی مطبوع و سایر سیستم های متداول روز می باشد و جهت ارتقاء و کیفیت و همچنین کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی این پروژه مجهز به سیستم BMS (سیستم هوشمندسازی ساختمان) خواهد شد.

سرویس های مرتبط با این پروژه