×
×
Atec

مرکز کنترل پروازدائمی تهران

توضیحات

کارفرما: شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
مکان: تهران
کاربری این ساختمان کنترل کلیه ی پروازها در فضای هوایی جمهوری اسلامی ایران می باشد . دارای دو سالن اصلی در دو طبقه برای استقرار دستگاه های الکترونیک و موسسه های کنترل می باشد. علاوه بر فضای اداری و فنی مورد نیاز فضاهای رفاهی برای عملکرد ۲۴ ساعته در طرح پیش بینی شده است .

سرویس های مرتبط با این پروژه