×
×
Atec

پیست قایقرانی گیلان

توضیحات

کارفرما: اداره ی کل تربیت بدنی استان تهران
مکان: گیلان
با توجه به امکانات طبیعی و نیز سابقه ی پرورش قهرمانان بسیار در رشته ی قایقرانی ، طراحی پیست قایقرانی در شهر انزلی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .
همجواری با تالاب انزلی که خود از ارزشمندترین مناطق زیست محیطی کشور است بر اهمیت و نیز حساسیت طراحی این پیست می افزاید . بدین منظور طراحی این پروژه توسط طراحان بومی مهندسین مشاور آتک و نیز همکاری کارشناسان زبده در رشته های مختلف صورت پذیرفته است .
علاوه بر تطابق با استانداردهای زیست محیطی ، پروژه مطابق با جدیدترین استانداردهای رایج جهت برگزاری بالاترین سطح مسابقات بین المللی طراحی شده است.

سرویس های مرتبط با این پروژه