×
×
Atec

متره برآورد

متره برآورد

 

برآورد تخصصی مصالح و تجهیزات در کلیه بخشها

تهیه اسناد مناقصه و مدارک کامل خرید مصالح، کالا و خدمات

ارتباط با ما

مهندس سارا حق دین
مدیر امور قراردادها
call
210 447 82 21 98+
call
haghdin@atec.co.ir
ارسال پیام

پروژه های مرتبط با این سرویس

سایر خدمات