×
×
Safavardi-final-1005x1024

آقای مهندس جهانگیر صفاوردی

مدیر عامل - عضو هیئت مدیره

آقای مهندس جهانگیر صفاوردی متولد ۱۳۲۷ و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران همکاری خود را با مهندسین مشاور آتک از سال ۱۳۸۲ آغاز نمودند.

با توجه به توانایی های ایشان در زمینه طراحی و مدیریت در بسیاری از پروژه های بزرگ شرکت نقش کلیدی ایفا نمودند وهمچنین ایشان از سال ۱۳۸۴ عضو شورای عالی معماری در مهندسین مشاور آتک هستند .

آقای مهندس جهانگیر صفاوردی از سال ۱۳۸۷ با حفظ سمت درآتلیه معماری درهیئت مدیره مهندسین مشاور آتک عضویت داشته و از سال ۱۴۰۱ به عنوان مدیرعامل در شرکت حضور دارند.