×
×

هیئت موسس

اقای مهندس نصرالله مجلسی

مهندس عزت الله خواجه نوری

آقای مهندس علیرضا فاضل سرجوئی

آقای مهندس سیاوش سمیعی

آقای مهندس هوشنگ گلزارقائنی

آقای دکتر علی مظاهر

آقای مهندس ویگن غازیخانیان

آقای مهندس نینوس یوحنا

آقای مهندس خسرو جاهدی ترکی