×
×
Atec

امکانسنجی طرح تأمین انرژی به کمک انرژی های تجدیدپذیر روستاهای قاهان

توضیحات

کارفرما: شرکت ملی گاز استان قم
مکان: قم
روستاهای منطقه قاهان در منطقه‏ای کوهستانی در استان قم قرار دارد که فاقد لوله‏ کشی گاز طبیعی می‏باشد. با عنایت به کوهستانی بودن منطقه مورد نظر اجرای پروژه لوله کشی جهت انتقال گاز طبیعی به ده روستای مورد نظر، پر هزینه بوده و یکی از بهترین جایگزین‏ها به جای گاز استفاده از انرژی‏های تجدید پذیر می‏باشد.
در این پروژه ابتدا به بررسی پتانسیل هر یک از انواع انرژی‏های تجدید پذیر پرداخته و سپس هزینه استفاده از این انرژی‏ها برآورد شده است.

سرویس های مرتبط با این پروژه