×
×
Atec

ترمینال جدید مسافری و برج مراقبت پرواز فرودگاه آباده

توضیحات

کارفرما: ترمینال جدید مسافری و برج مراقبت پرواز فرودگاه آباده
مکان: آباده شیراز

پروژه فرودگاه آباده شامل خدمات طراحی جانمائی سایت فرودگاه و طرح مرحله ی اول و دوم ساختمان ترمینال مسافری ، برج مراقبت ، تکنیکال بلاک و موتورخانه ی مرکزی فرودگاه مذکور است. در مراحل مطالعات اولیه لزوم بازنگری طرح سطوح پردازی مشخص گردید که با موافقت کارفرما در قالب قرارداد به انجام رسید . ساختمان ترمینال مسافری با مساحت ۲۸۰۰ مترمربع ظرفیت پاسخگوئی به ۱۸۰ نفر مسافر در ساعت اوج را دارد . طراحی بهینه بر اساس به حداقل رساندن سطوح مورد نیاز و نیز پیش بینی امکان توسعه ی آتی از ویژگی های طرح ترمینال مسافری است . ساختمان برج مراقبت به ارتفاع ۳۰ متر و ساختمان تکنیکال بلاک به مساحت حدود ۸۰۰ متر مربع که در مجاورت برج واقع شده کاربریهای مربوط به ناوبری را در خود جای داده اند . جهت تامین نیازهای تاسیساتی ساختمان های ترمینال و برج و تکنیکال بلاک به همراه ساختمانهای جنبی مورد نیاز یک موتورخانه ی مرکزی در مجاورت ترمینال مسافری مورد طرح قرار گرفته که از طریق یک کانال تاسیساتی به ساختمانهای مورد نظر سرویس خواهد داد .

سرویس های مرتبط با این پروژه