×
×
Atec

ترمینال فرودگاه بین المللی شیراز

توضیحات

کارفرما: شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
مکان: شیراز
این پروژه با همکاری شرکت فرانسوی ADPI به عنوان مشاورهمکار طراحی گردیده است.
در طراحی عملکردهای مربوط به مسافرین خروجی و ورودی سعی شده است تا روانی حرکت رعایت گردد. همچنین فضاهای عملکردهای مختلف تا حد ممکن شفاف طراحی شود تا علاوه بر مسیریابی بصری عملکردها و اتفاقات پیش روی مسافران و همراهان ایشان، از اضطراب مسافران نیز کاسته شود.
طبقه‏ی همکف شامل سالن عمومی، سالن پذیرش مسافر و بار، سالن تحویل بار مسافران ورودی، فضاهای گمرک، اتاق‏های اداری، سالن بارانداز و فضاهای خدماتی می‏باشد.
طبقه‏ی اول شامل راهروی ارتباطی مسافران ورودی، کنترل گذرنامه‏ی ورودی، فضاهای اداری، فروشگاه‏های آزاد و فضاهای خدماتی می‏باشد.
طبقه‏ی دوم شامل سالن انتظار پرواز، کنترل گذرنامه‏ی خروجی، فروشگاه‏های آزاد، کنترل امنیتی، بوفه، نمازخانه، سرویس‏های بهداشتی و فضاهای خدماتی است.

سرویس های مرتبط با این پروژه