×
×
Atec

ساختمان اداری تجاری بانک تجارت

توضیحات

کارفرما: بانک تجارت
مکان: تهران

پروژه ساختمان شماره ۲ بانک تجارت به مساحت تقریبی ۳۶۸۰۰ مترمربع در ۱۴ طبقه و ۸ طبقه پارکینگ  در خیابان طالقانی واقع شده است. این ساختمان ، دارای کاربری اداری با فضاهای یکپارچه و بصورت open space   قابلیت انعطاف در چیدمان داخلی  (Flexibiliy) و استفاده های گوناگون را دارد.

طراحی حجم و نمای پروژه با نگاه به ساختمان های ارزشمند خیابان طالقانی و بر اساس کاربری داخل تعریف گردیده است.

 

 

 

سرویس های مرتبط با این پروژه