×
×
Atec

ساختمان اداری و ایستگاه مترو

توضیحات

کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز
مکان: تبریز
مجتمع ساختمان اداری و ایستگاه شماره‏ی ۶ قطار شهری تبریز در داخل پارک عمومی به مساحت ۲۲۴۰۰ مترمربع در خیابان ۲۹ بهمن تبریز طراحی شده است. ساختمان اداری در ۷ طبقه به مساحت ۷۰۰۰ مترمربع و ایستگاه شماره‏ی ۶ در دو طبقه روی زمینی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع طراحی شده‏اند.
قسمت اپراتوری نیز در طبقه‏ی همکف ساختمان اداری قرار دارد که کنترل کننده‏ی کلیه خطوط قطار شهری تبریز می‏باشد.

سرویس های مرتبط با این پروژه