×
×
Atec

ساختمان شماره ۲ ادارات مرکزی بانک ملت

توضیحات

کارفرما: بانک ملت
مکان: تهران
در جریان مسابقه محدود صورت پذیرفته بین ۱۰ شرکت مشاور مطرح داخلی جهت طراحی ساختمان مرکزی بانک ملت طرح این مهندسین مشاور به عنوان رتبه اول انتخاب گردید. طرح مجموعه منحصر به فرد که شاخص و نماد هویت حرفه ای بانک ملت می باشد مد نظر کارفرما بوده است. از نکات شاخص این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره کرد : ایجاد چرخش در طبقات جهت هماهنگی با چهار راه در طبقات پائین و راستای خیابان طالقانی در طبقات بالاتر استفاده از موتیف لوگوی بانک به صورت انتزاعی بر روی نما ایجاد آتریم و ووید مرکزی جهت ایجاد ارتباط بین طبقات اداری و پیش بینی تراس گاردن در طبقات .

سرویس های مرتبط با این پروژه