×
×
Atec

طراحی آبگرمکن خورشیدی

توضیحات

کارفرما: شرکت توسعه پست های فشارقوی پارسیان
مکان: تهران
ویژگی طرح، استفاده از انرژی خورشیدی جهت تأمین ۳۰۰۰ لیتر آب گرم مصرفی برای ساختمان شرکت پارسیان می‏باشد.

سرویس های مرتبط با این پروژه