×
×
Atec

طرح شهرجدید پردیس

توضیحات

کارفرما: شرکت شهر جدید پردیس
مکان: تهران
طرح جامع شهر جدید پردیس در قالب مجموعه ی مطالعات طراحی این شهر انجام شده است .
شهر جدید پردیس در همسایگی بوم هن و رودهن در شرق تهران در شمال جاده ی تهران – فیروزکوه واقع شده است . ( ۳۵ کیلومتری تهران ) .
سیاست توسعه ی این شهر مبتنی بر ایجاد شهرک دانشگاهی و انتقال کلیه ی فضاهای دانشگاهی شهر تهران به این شهر بوده است . شهر پردیس یکی از پنج شهر جدید برای توسعه های آتی جمعیت شهر تهران با سهم ۲۰۰ هزار نفری می باشد . شهر جدید پردیس به خاطر موقعیت جغرافیایی ویژه ای که داشته ، یکی از موفق ترین سیباست های توسعه ی شهرهای جدید است .

سرویس های مرتبط با این پروژه