×
×
Atec

مجتمع مسکونی آسمان لیان

توضیحات

کارفرما: تعاونی مسکن آسمان لیان
مکان: بوشهر
مجتمع مسکونی آسمان در زمین به مساحت تقریبی ۵/۸ هکتار و با مساحت زیربنای حدود ۱۱۰ هزار متر مربع طراحی گردیده کارفرمای پروژه تعاونی مسکن آسمان لیان ( تعاونی مسکن کارکنان پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی ) می باشد. طرح مجتمع با هدف تأمین حدود ۶۰۰ واحد مسکونی در چند تیپ از ۱۰۰ تا ۲۴۰ مترمربعی جهت پاسخگویی به نیازهای متفاوت اقامتی اعضاء تعاونی طراحی گردیده است. از ویژگیهای طرح: توجه به تأمین سرانه فضاهای خدماتی، عمومی و سبز نه تنها در مقیاس طرح بلکه در مقیاس ناحیه جهت کمک به ناحیه شهری مجاور و رفاه ساکنین، جهت گیری مناسب اقلیمی و توجه به ایجاد کانالهای جریان هوا برای تعدیل شرایط اقلیمی گرم و مرطوب بوشهر، توجه به رعایت و پیوستگی سلسله مراتب فضاها از فضاهای عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی و تأمین دید مناسب برای واحدها به محیط مجاور و دریا و از واحدها به فضاهای عمومی و نیمه عمومی در راستای تأمین امنیت فضاها است.

سرویس های مرتبط با این پروژه