×
×
Atec

مجتمع ناشران قم

توضیحات

کارفرما: شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان قم
مکان: قم
شهر قم دارای مراکز نشر بسیاری می‏باشد که در سطح منطقه از نظر کیفیت و کمیت دارای اهمیت ویژه‏ای بوده و از اعتبار خاصی برخوردار می‏باشند. به همین منظور شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان این شهر تصمیم به ایجاد یک مجتمع متمرکز ویژه در امر کتاب اعم از فروشندگان و ناشران گرفت.
در این مجتمع فضاهای ویژه‏ی عرضه‏ی کتب و محصولات فرهنگی، فضاهای نمایشگاهی و دفاتر ناشرین در طبقات و فضاهای پذیرائی به همراه پارکینگ طبقاتی و فضاهای تأسیساتی و خدماتی می‏باشند.
نکته‏ی حائز اهمیت محل استقرار این مجتمع در یکی از خیابان‏های اصلی شهر و در امتداد خیابان عماریاسر می‏باشد که شاخص بودن حجم و های‏تک بودن نمای آن را موجب گردیده است تا حداکثر هماهنگی را با فعالیت‏های درونی آن به همراه داشته باشد.

سرویس های مرتبط با این پروژه